Події у Львові

„XXIII Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich - TATRY ‘2014”

04.03.2014

Niniejszym, w imieniu organizatorów z dużą radością, nieukrywaną satysfakcją i nadzieją na rychłe spotkanie, informujemy oraz serdecznie zapraszamy Was do udziału w „XXIII Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich - TATRY ‘2014”, który odbędzie się w terminie 30 kwietnia - 05 maja 2014r. (środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, ) w Małem Cichem i Murzasichlu k/Zakopanego. W tym roku Zlot będzie się odbywał pod hasłem przewodnim „ROZWIŃ SKRZYDŁA”. Wykorzystując doświadczenia z lat ubiegłych oraz wsłuchując się w uwagi i podpowiedzi środowisk trzeźwościowych, które z nami współtworzą Zlot postanowiliśmy zachować dotychczasowy kształt organizacyjny i merytoryczny imprezy. Jesteśmy jednak nadal otwarci na wszelkie podpowiedzi, propozycje zmian, rozbudowy i urozmaicenia naszego spotkania.
Chcąc utrzymać odpowiednią rangę imprezy, występujemy o objęcie Zlotu HONOROWYM PATRONATEM Starostę Tatrzańskiego Pana Andrzeja Gąsienicę-Makowskiego oraz Wójta Gminy Poronin Pana Bronisława Stocha. Pozwoli to jeszcze bardziej rozwinąć współpracę z lokalnymi władzami i zaprosić do skorzystania z imprez zlotowych okolicznych mieszkańców.
Powiat Tatrzański oraz Gmina Poronin będzie również współorganizatorem Zlotu, a impreza nasza zostanie włączona do programu „XIV TATRZAŃSKIEJ MAJÓWKI - ‘2014”.
W tym roku zachowujemy sześciodniową formułę Zlotu, jako wariant podstawowy. Istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia pobytu (do ustalenia z organizatorami koniecznie przed rozpoczęciem imprezy). 
Zlot rozpoczynamy w środę 30 kwietnia, a kończymy w poniedziałek 05 maja 2014r. Postanowiliśmy zrealizować Zlot w ten sposób, aby ważny dla nas dzień 03 maja (sobota) wypadał w środku Zlotu, abyśmy mogli – w tym dniu – skupienia, refleksji i zadumy, autentycznie się wyciszyć, przed powrotem do codzienności. Ostatni dzień Zlotu 
będzie rzeczywiście dniem pożegnań i spacerów po okolicy itp. (czasem wolnym – jak sugerowali uczestnicy). Po rozpatrzeniu wszystkich „za i przeciw” postanowiliśmy zakończyć Zlot w poniedziałek 05 maja. Nie bez znaczenia są również argumenty dotyczące powrotów po długim weekendzie. Zdajemy sobie sprawę, że może to być dla niektórych uczestników utrudnieniem (praca, szkoła itp.). Będziemy za to tam i z powrotem podróżować bez „korków” na drogach (w poniedziałek tam i w sobotę powrót).
Przy zachowaniu, jako podstawowej 6 - dniowej formuły Zlotu, dni 01, 03 i 04 maja br. (czwartek, sobota i niedziela), są wolne od pracy, a dzień 02 maja br. (piątek) najprawdopodobniej będzie również dniem wolnym. W najgorszym razie należy zabezpieczyć sobie wolne na ten dzień (urlop). Wolne zabezpieczamy sobie również na 30 kwietnia i 05 maja 2014r. (środa i poniedziałek ), gdyż są to dni robocze. 
Program Zlotu będzie tak skonstruowany, aby osoby, które zdecydują się na krótszy pobyt jak najmniej straciły (szczegóły patrz ramowy program Zlotu).
Postanowiliśmy utrzymać wzmocnione terapeutyczno-poznawcze i rozwojowe walory Zlotu. Kontynuujemy sprawdzony już Dzień Rozwoju Duchowego i spotkanie na Polanie Rusinowej połączone z mszą polową. Dwa dni: 01 i 03 maja br. (czwartek i sobota), przeznaczamy szczególnie na możliwość rozwoju duchowego uczestników.
W tym roku wsłuchując się w głosy uczestników oraz wzorem ubiegłego roku postanowiliśmy kontynuować „powrót do natury” i wzmocnić turystyczne walory Zlotu. Dwa dni 02 i 04 maja br. (piątek i niedziela), będą dniami wypadów turystycznych – wyjścia w góry. Jest to również „powrót do korzeni” i pierwotnej idei Zlotu, jako rajdu.
Będzie również odpowiednio utrzymane zabezpieczenie psychologiczno-terapeutyczne Zlotu poprzez zwiększenie ilościowe i jakościowe proponowanych programów terapeutycznych (wykłady, spotkania, rozmowy indywidualne, sesje grupowe i rodzinne). Programy te zawierają elementy profilatyki uzależnień i terapii rodzin. Służą one między innymi:
poprawie komunikacji w małżeństwie i z dziećmi (poprawa jakości związków) 
poprawie komunikacji z otaczającym światem (elementy treningu 
interpersonalnego)
lepszemu zrozumieniu siebie (elementy treningu intrapersonalnego)
poprawie funkcjonowania w życiu (poprawa jakości życia).
Zajęcia te będą prowadzone przez licencjonowanych trenerów oraz terapeutów uzależnień Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracowników Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz wielu renomowanych ośrodków i placówek zajmujących się rozwiązywaniem szeroko rozumianych problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. Będą odbywały się one według programu (szczegóły patrz ramowy program Zlotu) oraz w godzinach porannych i popołudniowo-wieczornych w terminach ustalonych z zainteresowanymi.
Ponadto przez cały czas trwania Zlotu – oprócz zajęć ogólnodostępnych (wykłady, spotkania) pełnione będą dyżury psychologów, terapeutów uzależnień, kapłanów, prawników i liderów ruchów samopomocowych. Będzie można skorzystać z porad, rozmów indywidualnych, lub konsultacji problemów osobistych, rodzinnych i przemocy w rodzinie.
Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie podać pełnej listy gości, wykładowców, psychologów, terapeutów i osób duchownych prowadzących zajęcia w czasie Zlotu, gdyż trwają jeszcze rozmowy.
Możemy jednak zapewnić, że - wzorem lat ubiegłych - będą to najlepsi specjaliści w Polsce. Pełna ich lista oraz tematy wykładów, spotkań i prowadzonych zajęć zostanie opublikowana w terminie późniejszym, jako uzupełnienie niniejszego pisma przewodniego. 
Utrzymujemy również rozbudowaną rekreacyjno-sportową stronę Zlotu. Kontynuujemy Dzień Rekreacji i Sportu Rodzinnego, z możliwością wzbogacenia ich o nowe konkurencje. Będziemy pomagali również przy wszelkich oddolnych inicjatywach organizacji spotkań okolicznościowych (rocznice abstynencji, rocznice ślubu itp.) mitingów Anonimowych Alkoholików, Al-Anonu itp.
(Szczegóły patrz ramowy program Zlotu).

Ramowy program Zlotu będzie następujący:


Dzień pierwszy - 30.04.2014r. (środa) - Dzień powitań i zapoznań

godz. 1000 - wyjazd z Katowic
ok.godz.1430 - przyjazd do Małego Cichego
godz. 1800 - otwarcie Zlotu, m.in. reaktywowany Zespół Folklorystyczny 
„MAŁOCICHOWIANIE” z Małego Cichego i niespodzianki
godz. 2000 - zapoznawczy wieczorek integracyjny – m.in. wspólne śpiewy, tańce
itp.
godz. 2230 - ? Powitalny otwarty nocny miting Anonimowych Alkoholików 
z zaproszeniem wspólnoty Al-Anonu i innych zaprzyjaźnionych wspólnot

Dzień drugi - 01.05.2014r. (czwartek) - Dzień Rozwoju Duchowego oraz Rekreacji
i Sportu Rodzinnego (coś dla ducha i ciała)

godz. 900 - 1100 otwarcie pierwszej części Dnia Duchowości, wykład wstępny
godz. 1100 - 1930 cykl wykładów, seminariów i prezentacji poświęconych duchowości
godz. 900 - 1930 zajęcia w ramach Dnia Rekreacji i Sportu Rodzinnego, blok zabaw i gier sportowo-rekreacyjnych
godz. 2100 - Wieczór „ przez kulturę oraz sport i rekreację do duchowości”
godz. nocne - Spotkania refleksyjne, rozmowy, dyskusje, występy itp. –„Co komu 
w duszy gra”.Dzień trzeci – 02.05.2014r. (piątek) - Dzień Wypadów Turystycznych

godz. 1030 - wycieczki w góry (do wyboru Dolina Chochołowska, Dolina 
Kościeliska, Hala Gąsienicowa, Ścieżka nad Reglami, Morskie Oko, Zakopane, Gubałówka, Kasprowy Wierch)

godz. 2000 - ? wieczór kulturalno-poznawczy, występy uczestników i gości Zlotu 
- muzyka i tańce (coś dla ducha i ciała).
Uwaga: 
Nie załatwiamy rezerwacji biletów na kolejkę ziemną na Gubałówkę i kolejkę linową na Kasprowy Wierch. Zainteresowani załatwiają sobie bilety indywidualne we własnym zakresie.

Dzień czwarty - 03.05.2013 r. (sobota) - Dzień Skupienia, Refleksji i Zadumy

cały dzień - rozmowy indywidualne i spotkania grupowe z osobami duchownymi 
i gośćmi Zlotu

godz. 1200 - spotkanie na Polanie Rusinowej połączone z mszą polową z udziałem
ks. Bronisława Gawrona i innych kapłanów będących na Zlocie

godz. 1800 - spotkanie integracyjne uczestników Zlotu - ognisko, wspólne śpiewy i zabawa
godz. 1930 - pożegnalny wieczór kulturalno-integracyjny.

godz. 2300 -? Pożegnalny otwarty nocny miting Anonimowych Alkoholików 
z zaproszeniem wspólnoty Al-Anonu i innych zaprzyjaźnionych wspólnot.

godz.nocne - spotkania osobiste, dyskusyjno-refleksyjne w grupach, podsumowania Zlotu i wymiana doświadczeń.

Dzień piąty– 04.05.2014r. (niedziela) - Dzień Wypadów Turystycznych

godz. 1030 - wycieczki w góry (do wyboru Dolina Chochołowska, Dolina 
Kościeliska, Hala Gąsienicowa, Ścieżka nad Reglami, Morskie Oko, Zakopane, Gubałówka, Kasprowy Wierch)
godz. 2000 - ? wieczór kulturalno-poznawczy, występy uczestników i gości Zlotu 
- muzyka i tańce (coś dla ducha i ciała).
Uwaga:
Nie załatwiamy rezerwacji biletów na kolejkę ziemną na Gubałówkę i kolejkę linową na Kasprowy Wierch. Zainteresowani załatwiają sobie bilety indywidualne we własnym zakresie.

Dzień szósty - 05.05.2014r. (poniedziałek) - Dzień pożegnań i rozstań

godz. przed- - spacery po okolicy, czas wolny, pożegnania indywidualne
południowe uczestników Zlotu - umacnianie zawartych znajomości


godz. 1430 - wyjazd z Małego Cichego
godz. 1930 - przyjazd do Katowic.

Oprócz tego w czasie wolnym (godz. wieczorne i nocne) odbywać się będą spotkania dyskusyjno-refleksyjne uczestników Zlotu i mityngi AA i Al-Anon (wg zapotrzebowania).
W tym roku w związku ze wzmocnieniem turystycznej strony Zlotu, cykl wykładów, seminariów i spotkań poświęconych rozwojowi duchowemu - Dzień Rozwoju Duchowego zostanie zrealizowany w ciągu jednego dnia, a nie jak do tej pory był rozbity na dwa dni. Równolegle w tym dniu będą prowadzone zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach Dnia Rekreacji i Sportu Rodzinnego. Będzie to pewna uciążliwość, gdyż uczestnicy Zlotu będą musieli dokonać trudnych wyborów.
Szczegółowa rozpiska tego dnia zostanie doręczona uczestnikom Zlotu.

Duchowość będzie prezentowana w różnych aspektach:

duchowość, a religia
duchowość w ujęciu filozoficznym
duchowość w ujęciu psychologicznym
duchowość a rodzina
duchowość w obcowaniu z przyrodą i naturą
duchowość w programie Anonimowych Alkoholików.
Będą również prezentowane ośrodki i ruchy zajmujące się rozwojem duchowym osób z problemem alkoholowym i ich rodzin (trwają rozmowy m.innymi z Ośrodkiem Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, Fundacją „Światło Życie” – Ośrodkiem Profilaktyczno- Szkoleniowym im. Ks. Fr. Blachnickiego w Katowicach, Domem Rekolekcyjnym Księży Jezuitów „Górka” w Zakopanem, Zgromadzeniem Misjonarzy Świętej Rodziny – Centrum Formacji Świętorodzinnej MSF w Bąblinie k/Kiszewa). 

Szczegółowy informator zostanie dostarczony zainteresowanym w terminie późniejszym.

Trwają starania, aby integrująco-kulturalną i kulturalno-poznawczą część Zlotu zabezpieczali - między innymi -następujące grupy i ludzie:

- Grupa Teatralna „TEATR Z NASZEGO PODWÓRKA” z Katowic-Szopienic
- Kapela Góralska „HAJDUKI” z Poronina i okolic
- Kapela Góralska Adama Gąsienicy - Makowskiego z Murzasichla
- Zespół Folklorystyczny „MAŁOCICHOWIANIE” z Małego Cichego 
- Zespół Wokalno-Muzyczny „KROKUS” z Kielc
- Zespół Wokalno-Muzyczny „STREFA” z Lublina
- Zespół Wokalno-Muzyczny „ŚLONSKO FERAJNA” z Katowic-Szopienic
- Kuba Abrahamowicz z Bielska Białej - aktor, reżyser, animator kultury
- Józef Broda z Koniakowa - artysta ludowy, muzyk, gawędziarz, filozof
- Katarzyna Broda- Firla z Cieszyna - artystka ludowa, animatorka kultury
- Jacek Kadis ze Świdnika - poeta, bard, artysta muzyk
- Bartek Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej – artysta ludowy, muzyk,
gawędziarz (HARNAŚ ROKU 2002/2003)
- Paweł Orkisz z Krakowa – poeta, bard, muzyk
- Krystyna i Sylwester Szweda wraz z Zespołem „U PANA BOGA ZA PIECEM” z Katowic.
- Zespół „U STUDNI” (dawne „STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO” 
oczyszczone, odmłodzone) z całej Polski 
Trwają negocjacje z innymi artystami i zespołami. Organizatorzy szykują niespodzianki.
Szczegółowy informator zostanie dostarczony zainteresowanym w terminie późniejszym.

Istnieje możliwość skrócenia pobytu na Zlocie lecz będzie to duża strata ponieważ program jest tak skonstruowany, iż jego walory i atrakcyjność będzie można w pełni ocenić uczestnicząc w całej imprezie (scenariusz i dynamika Zlotu – poszczególne jego elementy wzajemnie się uzupełniają) .
Będzie można dojechać na Zlot później i wyjechać wcześniej np. (w razie kłopotów z załatwieniem wolnego na 30 kwietnia,02 i/lub 05 maja 2014r. - środa, piątek i/lub poniedziałek,). Będzie można również przyjechać wcześniej i zostać dłużej. Będzie to jednak pobyt w formie typowo rekreacyjno-wypoczynkowej. 
Takie zmiany będą się wiązały z obniżeniem lub podwyższeniem kosztów pobytu.
Wszelkie zmiany tego rodzaju należy zgłaszać organizatorom, koniecznie przed rozpoczęciem Zlotu, najlepiej wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa i domówić osobiście lub telefonicznie. Samowolne wprowadzanie zmian powoduje bałagan i zamieszanie. Aby tego uniknąć organizatorzy proszą o nie stosowanie samowoli. Ponadto nie zgłoszenie krótszego pobytu wcześniej spowoduje nie zwrócenie kosztów niewykorzystanych świadczeń.
Prosimy o rozpropagowanie imprezy w swoim środowisku oraz umożliwienie zainteresowanym kontaktu z organizatorami.
W związku z rozszerzającym się zjawiskiem „dzikiego” uczestnictwa w Zlocie, tzn. korzystanie z imprez zlotowych bez partycypowania w kosztach organizacyjnych Zlotu organizatorzy zostali zobligowani przez osoby i stowarzyszenia uczestniczące w imprezie do przeciwdziałania tym praktykom.
Przypominamy, że Zlot to nie tylko noclegi i wyżywienie ale również wiele kosztów organizacyjnych i dodatkowych. Zlot to również działania i zabezpieczenia techniczno-organizacyjno-logistyczne na bardzo dużą skalę. Dlatego też poddajemy to pod rozwagę stosującym te praktyki i odwołujemy się do ich uczciwości. 
Nadmieniamy również, że niemożliwe jest – ze względów organizacyjno-porządkowych – „wykupienie” udziału w części imprez towarzyszących Zlotowi najchętniej tych najatrakcyjniejszych, gdyż są one integralną częścią całego Zlotu, a nie pojedyńczymi występami czy koncertami. Nie organizujemy takiego czy innego koncertu w Małem Cichem. Są one uatrakcyjnieniem całego Zlotu.
Zlot należy traktować jako całość, a nie wybiórczo uczestniczyć tylko w najatrakcyjniejszych jego punktach.

Proszę zrozumieć, że ze względu na dużą liczbę uczestników, Zlot jest skomplikowanym bardzo dużym przedsięwzięciem organizacyjno-technicznym i logistycznym. Aby uniknąć bałaganu i zamieszania, organizatorzy muszą wiedzieć ile osób bierze w nim udział, chociażby ze względów bezpieczeństwa (przepisy o imprezach masowych, itp.). Jeżeli się coś wydarzy, to w stosunku do organizatorów zostaną wyciągnięte konsekwencje, z prawnymi i finansowymi włącznie. 

Wszelkie zapytania i wątpliwości kierować osobiście lub telefonicznie pod adresem:
Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach, ul. Ks. Bpa 
H. Bednorza 22, 40-384 Katowice-Szopienice (Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe - Klub Abstynentów „Dwójka”), w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 1730 do 1900 lub inne dni po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.
Telefony kontaktowe: 

501/636-537; 516/027-288; lub 501/298-164; 
czynne całą dobę (z zachowaniem zdrowego rozsądku).

Osoby i grupy zainteresowane udziałem w Zlocie, proszone są o pilny kontakt telefoniczny oraz dostarczenie imiennej listy uczestników do dnia 21.03.2014r. (osobiście lub pocztą). 
Radzimy jednak o wcześniejsze dokonanie zgłoszenia gdyż zakwaterowanie- przydział do poszczególnych domów będzie odbywać się wg kolejności zgłoszeń (lepsze lub gorsze warunki pobytu)
Wzór listy (karty zgłoszenia) w załączeniu. 
W roku 2014 obowiązuje – w dalszym ciągu - nowy wzór karty zgłoszenia – listy uczestników i tylko na tych kartach należy dokonywać zgłoszeń uczestnictwa w Zlocie (w załączeniu wzór karty zgłoszenia). Przy sporządzaniu większych list uczestnictwa, każda strona musi zawierać uwagi takie jak w oryginale. W tym przypadku kartę zgłoszeń należy kserować, lub pobrać elektronicznie na stronie Stowarzyszenia: www.tskt.ugu.pl
Uwarunkowania powyższe wynikają z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. Ustaw z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Przestrzeganie zapisów Ustawy będzie bardzo skrupulatnie egzekwowane. Podmioty przetwarzające dane osobowe przy organizacji imprez, będą rozliczane z przestrzegania Ustawy.
Na karcie zgłoszeń, każdy z uczestników musi złożyć swój podpis, wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
Zgłoszenia na kartach nie zgodnych z oryginałem i bez podpisu wszystkich uczestników, nie będą przyjmowane. 
Zgłoszeń dokonujemy osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, lub tradycyjną drogą pocztową. Nie ma możliwości zgłoszenia uczestnictwa drogą elektroniczną. 
Po wysłaniu zgłoszenia uczestnictwa pocztą, należy skontaktować się telefonicznie z organizatorami, celem sprawdzenia czy zgłoszenie dotarło oraz uzgodnienia szczegółów organizacyjno-technicznych. 

W przypadku grup zorganizowanych należy podać, kto jest organizatorem, nazwisko i imię kierownika grupy i koniecznie jego numer telefonu kontaktowego. Uczestnicy indywidualni również podają koniecznie nr telefonu kontaktowego.

Jeżeli zorganizowane grupy lub uczestnicy indywidualni będą mieli jakieś szczególne życzenia np. co do miejsca zakwaterowania, ilości i liczebności pokoi to należy podać te swoje propozycje na karcie zgłoszenia i domówić z organizatorami (decyduje kolejność zgoszeń). 

Tego typu ustalenia należy poczynić przed, a nie w czasie Zlotu, kontaktując się z organizatorami osobiście lub telefonicznie.

Organizatorzy postarają się spełnić te życzenia oczywiście w miarę możliwości, ponieważ nie da się przebudować ani dobudować wg naszych potrzeb góralskich domów, w których będziemy mieszkali (również decyduje kolejność zgoszeń).

Do listy proszę dołączyć zaliczki w wysokości 200,00 zł od osoby dorosłej oraz 100,00 zł od dziecka w wieku od lat 3 do lat 7. 

Wpłat zaliczek dokonać można w siedzibie Stowarzyszenia w godzinach dyżurów, lub na konto: 
Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach
GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział Katowice 
NRB 42 1560 1108 0000 9060 0006 2386 - z dopiskiem „Zlot”. Koniecznie musi być pełna nazwa konta, gdyż nie podanie nazwy właściciela rachunku (pierwszy człon) może spowodować odesłanie pieniędzy do wpłacającego.Uwaga:
Dokonanie samej wpłaty bez dostarczenia imiennej listy uczestnictwa (karty zgłoszenia) nie jest zgłoszeniem udziału w Zlocie i osoby takie nie będą uczestnikami Zlotu.
Uczestnikiem Zlotu staje się osoba lub grupa, która dokona zgłoszenia udziału (lista uczestników) oraz wpłaci zaliczkę. 

Orientacyjny całkowity koszt Zlotu wynosi 545,00 zł od osoby dorosłej, dzieci do 
lat 3 bezpłatnie, dzieci do lat 7 – 295,00 zł.


W kwocie tej mieszczą się:
• przejazdy docelowe i na miejscu
• noclegi i wyżywienie
• opłaty klimatyczne
• zabezpieczenie programu terapeutycznego
• zabezpieczenie medyczne (pierwsza pomoc)
• ubezpieczenie NW
• zabezpieczenie organizacyjne Zlotu
• zabezpieczenie logistyczno-techniczne Zlotu
• zabezpieczenie informacyjne Zlotu
• materiały informacyjne dla uczestników
• znaczki okolicznościowe 
• nagrody, upominki i dyplomy 
• imprezy turystyczne
• imprezy rekreacyjno-sportowe 
• imprezy integracyjno-kulturalne
• imprezy kulturalno-oświatowe
• niespodzianki, itp.
Mieszkańcy z naszego terenu (Województwo Śląskie) mają zapewnione miejsca w autobusach i jeżeli dojadą we własnym zakresie, nie będzie im odliczana kwota za dojazd indywidualny (75,00 zł).
Z doświadczeń poprzednich lat wiemy, że takie dojazdy indywidualne wywołują spory bałagan i zamieszanie. Chcąc tego uniknąć staramy się zminimalizować indywidualną formę dojazdu. Wątpliwości prosimy omawiać z organizatorami (kontakt patrz str. 7). 
Zlot nie jest dofinansowywany centralnie, dlatego też wszelkie koszty organizacyjno-techniczne i dodatkowe spadają na uczestników. Są one wliczone w koszt imprezy. 
Jednakże, poszczególne podmioty (stowarzyszenia, kluby abstynentów, grupy samopomocowe i inne) oraz osoby indywidualne, biorące udział w imprezie mogą starać się o wparcie finansowe w swoim miejscu zamieszkania w ramach Miejskich (Gminnych) Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tak zwanego „korkowego”. 
Przypomina się, że w związku z reformą administracyjną kraju i obowiązującą znowelizowaną Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych (podmiotów) zajmujących się szeroko rozumianym rozwiązywaniem problemów uzależnień – spada na gminy (miasta). Zwracamy jednak uwagę, że władze lokalne zabezpieczają działalność podstawową stowarzyszeń. Natomiast wszelkie działania dodatkowe rozpatrywane są w ramach konkursu ofert lub na zasadach ustalonych przez wspierających (urzędy miast i gmin). 
Dlatego też warunki wsparcia finansowego, ewentualną wysokość kwot negocjują zainteresowani w miejscu zamieszkania, lub działalności ze swoimi władzami miasta lub gminy (Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Ośrodki Pomocy Społecznej itp.). Pamiętajmy, że gmina może, ale nie musi wspierać tego typu działania.
Przypominamy również, że obecnie obowiązuje Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 873), która to bardzo komplikuje sprawy przyznawania dotacji dla małych podmiotów. Dlatego też – jeżeli jest to tylko możliwe – należy starać się o wsparcie finansowe w innym trybie niż dotacja (np. wykup usług, lub tym podobne), albo ze środków pomocy społecznej, gdzie rozdział środków finansowych reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej i jest to prostsza procedura.
Uruchomiona została również procedura tzw. „Małe Granty” zgodnie z Ustawą z dnia
22 stycznia 2010r. o Zmianie Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz niektórych innych ustaw-patrz art. 19a w/w Ustawy. Pytaj również w Urzędach Miast, Gmin oraz innych jednostkach administracji państwowej lub terytorialnej. Szukaj także w internecie.
Przypominamy także, iż nie trzeba mieć statusu organizacji pożytku publicznego, by działać w obszarze pożytku publicznego i starać się o środki finansowe na prowadzenie takich działań. Organizowany przez nas „XXIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - TATRY ‘2014” jest zaliczany do działań w obszarze pożytku publicznego i może być wspierany finansowo ze środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych z tzw. „korkowego”. 
Informujemy, że przy pisaniu ofert można również skorzystać z Rekomendacji do Realizowania i Finansowania Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku, Rozdział IV „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych” (str. 58 do 66), Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Rekomendacje są zamieszczone na stronie PARPA:www.parpa.pl
W Rekomendacji jest zapis o roli i miejscu stowarzyszeń trzeźwościowych i abstynenckich w szeroko rozumianej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Zapis ten znalazł się w wyżej wymienionych rekomendacjach m.in. – dzięki naszym dwuletnim staraniom i interwencjom. 
W ubiegłych latach większość uczestników uzyskała wsparcie finansowe uczestnictwa w Zlocie. Zrealizowano je w różnych formach i wynosiło ono od 30% do 100% kosztów całkowitych imprezy. 
Przestrzegamy jednak przed próbami wymuszania dofinansowania stosując nad interpretację obowiązujących przepisów. 
Również wszelkie postawy roszczeniowe typu „nam się należy” nie są dobrym pomysłem, nie pomagają w negocjacjach i rozpatrywaniu zgłoszonych ofert, które należy dostatecznie dobrze sporządzić i stanąć do konkursu ofert, lub innej formy otrzymania środków finansowych.
Informujemy, że Stowarzyszenie nasze jest uprawnione do wystawiania rachunków za wykonane świadczenia (rachunki uproszczone, nie VAT- owskie).
Zachęcamy do podkreślenia, że „XXIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich TATRY ‘2014” jest kontynuacją imprez z poprzednich lat, które to przerosły nasze najśmielsze oczekiwania i w pełni spełniły swoje zadania. Dlatego też Zlot kontynuujemy – już dwudziesty drugi raz w miejscu i formie niezmienionej – lecz stale poprawianej i udoskonalanej, a jego cele są podobne do celów imprez poprzednich. 
Zlot jest imprezą promującą zdrowy, trzeźwy styl życia z elementami profilaktyki uzależnień i terapii rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. 
Zlot przyczynia się również do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i wykluczenia społecznego osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin. 
Głównym celem Zlotu jest odbudowa i umacnianie naderwanych przez alkohol i inne środki psychoaktywne – więzi rodzinnych, poprawa komunikacji w małżeństwie i z dziećmi (poprawa jakości związków), poprawa komunikacji z otaczającym światem (elementy treningu interpersonalnego), poprawa zrozumienia samego siebie (elementy treningu intrapersonelnego) oraz poprawa funkcjonowania w życiu (poprawa jakości życia). Poprzez tego typu imprezy pokazujemy, propagujemy i promujemy nowe niealkoholowe, alternatywne formy spędzania wolnego czasu i wypoczynku oraz w ogóle nienałogowe zachowania. Pokazujemy, przypominamy i uczymy zachowań proekologicznych oraz jak można obcować z przyrodą i kulturą na trzeźwo. 
Przypominamy również, że celem Zlotu jest rekreacja i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu ludzi uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych wraz z całymi rodzinami.
Dbamy także o rozwój duchowy uczestników. 
Chodzi również o rozbudzenie zainteresowania i zaszczepienia bakcyla turystyki górskiej u osób mających po raz pierwszy w ogóle, lub w innej, trzeźwej rzeczywistości kontakt górami. Chcemy rozbudzić uśpioną przez alkohol i inne środki psychoaktywne, naturalną wrażliwość na piękno u wszystkich ludzi - pomocne temu będą subtelne przepiękne krajobrazy okolic Małego Cichego, Dolin: Chochołowskiej z krokusami kwitnącymi - akurat w czasie Zlotu i Kościeliskiej z licznymi wąwozami i jaskiniami. Chcemy również dopomóc w odnalezieniu się we współczesnym świecie. Majestatycznie groźnie sterczące ściany skalne nad Morskim Okiem i na Rusinowej Polanie, sprzyjają zadumie nad sensem istnienia i względnością przemijającego czasu oraz odnalezieniu swojego miejsca we wszechświecie i w życiu.
Należy również wspomnieć o integrującej roli Zlotu. W imprezie biorą udział przedstawiciele prawie wszystkich środowisk trzeźwościowych i ruchów abstynenckich oraz delegacje placówek lecznictwa odwykowego, ośrodków pomocy społecznej, przyjaciele i sympatycy naszego ruchu z całej Polski oraz zaproszeni goście z zagranicy.
Impreza ma również charakter folklorystyczno-poznawczy i religijno-pielgrzymkowy: charakter, zabudowa i obyczaje wioski Małe Ciche i Murzasichle, pielgrzymki z okolicznych wiosek do sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej - Królowej Tatr na Wiktorówkach i obrzędy religijne w wymienionym kościółku w dniu Matki Boskiej Królowej Polski (3 maja) , msza polowa na Rusinowej Polanie, oraz Msza Pasterska na Tarasówkach.
Wszystko to ma kapitalne znaczenie z terapeutycznego punktu widzenia. Działania tego typu są uzupełnieniem podstawowej terapii odwykowej, formą rehabilitacji i rekonwalescencji w chorobie alkoholowej oraz innych uzależnieniach. Przyczyniają się one do powrotu ludzi uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych do trzeźwego, normalnego życia i efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Poprzednie doświadczenia zdobyte w czasie Zlotu i na innych imprezach tego typu pokazują, że działania takie bardzo dobrze przyczyniają się do poprawy relacji w komunikacji i funkcjonowaniu całych rodzin oraz poszczególnych jednostek z szeroko rozumianymi problemami uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
Nadmieniamy także, że Zlot jest imprezą, która integruje środowiska trzeźwościowe z terenu całej Polski i pozwala na wymianę doświadczeń w działaniach na rzecz trzeźwości wielu ludzi i rodzin potrzebujących pomocy oraz chcących na nowo zacząć inne, zdrowe, trzeźwe życie.
Należy podkreślić, że w Zlocie biorą udział delegacje i zaproszone osoby z zagranicy, które uczą się od nas, jak organizować tego typu imprezy i ruchy samopomocowe w ogóle. 

Uwaga:
Dojeżdżającym we własnym zakresie – odliczamy 75,00 zł
Na miejscu osoby te mają zabezpieczone przejazdy autobusami na wszystkie imprezy zlotowe.
Uwaga ta dotyczy tylko uczestników spoza terenu Województwa Śląskiego 

Do zobaczenia na Zlocie
Łączymy wyrazy szacunku Za Zarząd

Uwaga:
Przypominamy o adresie siedziby: 
Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne www.tskt.ugu.pl 
40-384 Katowice-Szopienice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 22 tel. 501/636-537, 516/ 027-288, 501/298-164 (czynne całą dobę z zachowaniem zdrowego rozsądku). (Siedziba Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego -“DWÓJKA”)


Коментарі

»» Всі новини